Send linket til app

Senter for Helse


4.2 ( 912 ratings )
Sundhed & Fitness
Forfatter: APP2FIRM LTD
Gratis

Last ned vår nye mobilapp og motta VIP-fordeler!

Senter for Helse ble startet i 1995 av Thøger Malmstrøm og har kontinuerlig jobbet for å skape et konsept fokusert på naturlig årsaksrettet helhetsmedisin. Vår grunnfilosofi bygger på utdanning, forebyggende helsearbeid og en helhetsmedisinsk modell. Livsstil, ernæring, miljø og fysisk aktivitet er viktige grunnstener i vår tilnærmingsmodell. Det første behandlingslokalet var i Telemarksgaten 7 i skien sentrum. Navnet var den gangen VitalKlinikken og drev først og fremst med akupunktur i forhold til smerter.

Behandlingstilbudet har hele tiden blitt kontinuerlig utvidet i takt med stadig utvidet kunnskap og erfaring. Ernæring ble tidlig en del av behandlingen, først og fremst i form av vitamin og mineral tillskudd. Siden den gang har mye informasjon, meninger og anbefalinger vedrørende ernæring blitt studert. Hovedmålet ved Senter for Helse har hele tiden vært å få flest mulig friskest mulig.

De fleste anbefalinger om hvordan vi bør leve, hva som er sunn ernæring og livsstil, styres ofte av økonomiske interesser, egne lyster, uvaner, sosialt press, kultur, tradisjon og politikk. Ved Senter for helse fokuserer vi på de egentlige årsakene til sykdom, våre metoder er forankret i hva som er best for deg som enkeltmenneske, hvordan du kan oppnå best mulig helse og livskvalitet.